Plus

Plus

Zadanie polegało na odświeżeniu kilkuletnich stylów CSS oraz kodu HTML, aby w przyszłości można było nimi łatwiej i wygodniej zarządzać.

Powrót do listy projektów